• English
  • Español
  • Svenska
menu
Integritetspolicy
Allmän policy för skydd av personuppgifter för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates

Vem ansvarar för behandlingen av dina uppgifter?

Identitet: Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates
Postadress: Plaza de la Hispanidad, Sol y Solbyggnad, 1, Lokal 5, 29640, Fuengirola, Málaga. Kontakt Dataskyddskontor: info@fuengirolaestates.com

Hur ska vi behandla dina data?

I enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om dataskydd och inom ramen för det nya regelverk som fastställs i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april av 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri rörlighet för dessa uppgifter (nedan kallade ”allmänna förordningar”) och de nationella bestämmelserna om skydd av personuppgifter personal informerar vi dig om att de personuppgifter du ger oss (nedan kallade ”Data”) kommer att behandlas av Magiste Service, SL – Fuengirola Estates, med säte på Plaza de la Hispanidad, Edif. Sol y Sol, 1, Local 5, 29640, Fuengirola, Málaga.
Du förklarar att informationen och de uppgifter du har gett oss är korrekta och sanna, förbehåller Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates har rätt att utesluta från berörda tjänster de berörda parter som har lämnat falsk information, utan att det påverkar rättsliga åtgärder. Du är ensam ansvarig för eventuella falska eller felaktiga uttalanden som du gör och för de skador som orsakats av Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates eller tredje part. Alla fält som visas i formuläret på webbplatsen måste fyllas i så att utelämnandet av någon av dem kan leda till det omöjliga att vi kan uppfylla din förfrågan, såvida inte själva formuläret har frivilliga färdighetsfält. Personuppgifter kommer att behandlas med den grad av skydd som lagligen krävs för att undvika förlust, förändring, behandling eller obehörig åtkomst.
Om du med hjälp av någon form ger oss personuppgifter från andra personer, varnar vi dig för att du måste göra det med ditt samtycke och har informerat dem i förväg om de ytterligheter som finns i denna sekretesspolicy. Även Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates åtar sig att tillhandahålla tredje part vars uppgifter ger oss den information som är relevant, i enlighet med bestämmelserna i artikel 14 i de allmänna Integritetspolicy förordningarna.
Om du har några frågor angående dataskydd kan du kontakta dataskyddskontoret för Magistjänst, S.L. – Fuengirola Estates via e-post info@fuengirolaestates.com.

Med vilken syfte och legitimitet behandlar vi dina personuppgifter?

I allmänhet behandlas dina data av Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates för att uppfylla följande ändamål:
1. Förvaltning av ditt förhållande med Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates: Magiste Service, S.L.
– Fuengirola Estates kommer att kunna bearbeta dina uppgifter för hanteringen av ditt förhållande till företaget, inklusive denna behandling, utvecklingen av en operation som är nödvändig för att upprätthålla detsamma.
2. Organisation av tjänster och evenemang: Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates organiserar tomter, tävlingar och PR-evenemang. I dessa fall kommer den berörda personen som vill delta, registrera frivilligt genom att fylla i de formulär som Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates förfogar över detta. Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kommer att behandla de uppgifter som erhållits genom deltagande formulär i dessa tjänster och evenemang för att kunna hantera den berörda partens deltagande, samt publicering av priserna eller eventuell ytterligare information som kan vara nödvändig, i fallet med Vad ska jag göra? Denna behandling kommer endast att utföras om Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates har samtycke från den berörda parten.
1. Hantering av förfrågningar och förfrågningar: För att Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kan hantera dessa förfrågningar och begär att du skickar oss, Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates behandlar den information du ger oss. Denna information kommer att tillåta Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kan svara på dem och lägga till lösningar som passar dina behov. Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates förbinder sig att bearbeta de uppgifter som erhållits och tillhandahålls av dig så länge som de är nödvändiga för det beskrivna syftet.
1. Skicka bulletiner och tidskrifter: Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kommer att utföra, både på vanligt och elektroniskt sätt, sändning av bulletiner och tidskrifter, samt information om Magiste Service, S.L.s verksamhet och tjänster. – Fuengirola Estates, så länge du har samtyckt till denna behandling.
När denna behandling genomförs elektroniskt kommer den att legitimeras för att uppfylla de legitima intressena hos Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, i enlighet med bestämmelserna i artikel 21 i lag nr 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel samt Europeiska förordningen om kommersiell elektronisk kommunikation. När som helst kan du motsätta sig denna behandling genom kontakt med dataskyddskontoret för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates i Integritetspolicy ovannämnda email.
Denna behandling baseras på legitima intressen för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates. För att förbättra våra rutiner kan vi kontakta dig för att veta din nivån på tillfredsställelse med dem, och därmed kunna förbättra de problem som kräver det för din största tillfredsställelse. Du kan alltid göra invändningar mot mottagande av sådan kommunikation genom kontakt med dataskyddskontoret för Magistjänst, S.L. – Fuengirola Estates i ovannämnda email.
1. Genomföra undersökningar till kunder eller potentiella kunder: För att verifiera
kommunikationens kvalitet, förfarandena för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, av den behandling vi erbjuder dig, samt av de produkter och tjänster vi ställer till ditt förfogande, Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kan genomföra tillfredsställande undersökningar. Denna behandling baseras på legitima intressen för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates. För att förbättra våra rutiner kan vi kontakta dig för att veta din nivån på tillfredsställelse med dem, och därmed kunna förbättra de problem som kräver det för din största tillfredsställelse. Du kan alltid göra invändningar mot mottagande av sådan kommunikation genom kontakt med dataskyddskontoret för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates i ovannämnda email.
1. Meddelande av dina personuppgifter till samarbetspartner och sponsorer: Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kan vid vissa tillfällen meddela dina personuppgifter till samarbetsparter och sponsorer för att utveckla kommersiella åtgärder av dem (via mail, post, fax, SMS, e-post och eventuella telematiska medel) är generella eller anpassad till dina personliga egenskaper, så länge du har gett ditt samtycke genom det formulär som är upprättat för detta ändamål. Vi informerar också dig om att du kan motsätta dig och / eller återkalla ditt samtycke när som helst till denna behandling.
Om du är kund hos Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kan behandla dina data för följande ändamål med ytterligare tecken:
1. Förvaltning av relationen med kunder, bland annat ekonomi, redovisning, skatt och administrativ ledning, bland annat: Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kommer att kunna bearbeta dina uppgifter för hanteringen av din kundstatus, inklusive denna behandling, ändring och / eller uppdatering av dina uppgifter, ändring av personuppgifter, ändring av bankkonto, uppdatering av fotografier, begäran om duplikat, spårning av betalningar.
2. På samma sätt behandlas dina uppgifter för begäran om hantering av klagomål, fordringar och / eller förslag.
3. Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates behandlar den information du tillhandahåller, inklusive den som kan erhållas från navigationen via webbplatsen. Denna information kommer att tillåta Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates känner till din profil och därmed kunna göra bättre erbjudanden och göra tillgänglig information som kan vara av intresse för dig om evenemang och aktiviteter som organiseras av Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates. Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates förbinder sig att behandla de uppgifter som erhållits och underlättas av dig för att upprätthålla kundens status och förhållandet som det upprätthåller med Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, förutsatt att dessa uppgifter är nödvändiga för det beskrivna syftet. Om du är en del av våra prenumerationslistor eller informationsförfrågningar behandlar vi dessutom dina uppgifter med följande ändamål med ytterligare tecken:
1. Skicka nyhetsbrev, tidskrifter och kommunikation till lojalitetsprogrammet: Vi informerar dig också om att din information kan behandlas för att hålla dig informerad om aktiviteter och förfaranden relaterade till din status som en sökande, nyheter och arrangemang av evenemang anordnade av Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates och ibland Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kommer att genomföra, både på vanligt och elektroniskt sätt, sändning av nyhetsbrev och tidskrifter, samt information om aktiviteter och tjänster, så länge som användaren inte har motsatt sig deras behandling. Denna behandling baseras på ett legitimt intresse av Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, i samband med behovet av att hålla den berörda personen informerad om de exklusiva fördelar som härrör från deras deltagande i lojalitetsprogrammet.
I enlighet med det föregående, förutsatt att denna behandling utförs elektroniskt, och avser produkter och tjänster relaterade till Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kommer att legitimeras för att uppfylla de legitima intressena för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, i enlighet med bestämmelserna i artikel 21 i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel samt Europeiska förordningen om elektronisk kommersiell kommunikation. Användaren kan när som helst motsätta sig denna behandling.
Slutligen, om du registrerar dig på någon av de officiella hemsidorna för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, eller formerna som Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates ställer till ditt förfogande, Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kan behandla dina data för följande ändamål med ytterligare tecken:
1. Förvaltning av registreringar och avbokningar av användarregistret: För att Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kan hantera alla registreringar och avbokningar av användarregistreringar som görs via någon webbplats, formulär eller ansökan som är tillgänglig för dem och, när så är tillämpligt, Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates behandlar den information du tillhandahåller oss, inklusive det som kan erhållas via en webbplats, webbformulär eller ansökan som är tillgänglig för dig. Denna information kommer att tillåta Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates känner till din profil och därmed kunna göra bättre erbjudanden och göra tillgänglig information som kan vara av intresse för dig om evenemang och aktiviteter som organiseras av Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates. Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates förbinder sig att behandla de uppgifter som erhållits och tillhandahålls av dig för att behålla din registrering som användare och för att hantera ditt förhållande till Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, förutsatt att dessa uppgifter är nödvändiga för det beskrivna syftet, samt för hanteringen av de andra syften som vi informerar dig nedan.
2. Behandling av data relaterade till egna och tredje part cookies för att analysera dina surfvanor och förbättra tjänster: Du kan konsultera informationen om cookie policyen för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates i behandlingen av nämnda data i följande LÄNK till cookies policy.

Hur garanterar vi säkerheten för dina uppgifter?

Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates upprätthåller säkerhetsåtgärder för skydd av personuppgifter i enlighet med RGPD och har upprättat alla tekniska medel för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig tillgång och stöld av data som du ger oss.

Hur kommer minors data att behandlas?

Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates samlar inte eller behandlar personuppgifter för barn under fjorton (14) år utan att helt uppfylla kraven i gällande dataskyddsbestämmelser om överensstämmelse med skyldigheten att informera och få dessa samtycke som är nödvändiga.

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

Personuppgifter som du har tillgång till på grund av ditt förhållande till Magiste Service,
S.L. – Fuengirola Estates kommer att behandlas så länge de är korrekta för förvaltningen av informerade ändamål. I denna bemärkelse, Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates behåller personuppgifter när deras relation med dig, vederbörligen blockeras under den period då preskriptions följd av förhållandet upprätthålls med den berörda personen. En gång blockerad kommer dina data vara otillgängliga för Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates, och kommer inte att behandlas av den, förutom för tillhandahållande till myndigheter, domare och domstolar för uppmärksamheten hos potentiella skulder som härrör behandlingar och för att utöva och försvara krav mot byrån Spanska dataskydd. Slutligen, och så länge som det inte hade återkallat sitt samtycke för detta ändamål, Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates håller dina uppgifter för att hålla dig uppdaterad om produkter, evenemang och tjänster av Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates som kan vara av intresse för dig.

Vem kommer att få dina uppgifter?

Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates kommer att meddela dina personuppgifter till:
1. Offentliga organisationer, domare och domstolar och i allmänhet behöriga myndigheter, när Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates har en laglig skyldighet att tillhandahålla dem.
2. Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates samarbetar med vissa tredjepartsleverantörer som har tillgång till dina personuppgifter och behandlar de angivna uppgifterna i namn och på uppdrag av Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates till följd av tillhandahållandet av tjänster. Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates följer strikta kriterier för val av tjänsteleverantörer för att uppfylla sina skyldigheter när det gäller skydd av personuppgifter och åtar sig att prenumerera på dem relevanta kontrakts databehandling som ålagts dem, bland annat följande skyldigheter: tillämpa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder behandla personuppgifterna för de överenskomna ändamålen och ta endast de dokumenterade instruktionerna från Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates och radera eller returnera data till Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates när tjänsterna är färdiga.

Vilka är dina rättigheter när du ger oss dina uppgifter?

Du kan, i förhållande till de behandlingar som är baserade på att få ditt samtycke, dra tillbaka ditt samtycke genom det förfarande som beskrivs i följande stycke. Kan utöva, om så önskas, rätten till tillgång, rättelse och radering av data och begära att behandlingen av personuppgifter är begränsad, motsätter sig det, begära att överföra sina uppgifter och inte vara föremål för automatiska enskilda beslut, genom att skicka en skriftlig kommunikation eller genom att kontakta Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates via följande e-postadress: info@fuengirolaestates.com.
Du kan också kontakta Magiste Service, S.L. – Fuengirola Estates per post på: Plaza de la Hispanidad, Edif Sol y Sol, 1, Local 5, 29640, Fuengirola, Málaga.

I vilken auktoritet kan du utöva dina påståenden?

Du kan lämna in en ansökan till Data Protection Office of Magist Service, S.L. – Fuengirola Estates genom info@fuengirolaestates.com riktning eller i riktning Plaza de la Hispanidad, Edif Sol y Sol, 1, Local 5, 29640, Fuengirola, Málaga, så att vi kan möta dina. rättigheter i denna fråga. Under alla omständigheter kan du alltid gå till den spanska byrån för dataskydd i C / Jorge Juan nummer 6, Madrid som kontrollmyndighet när det gäller dataskydd.

————————————